Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Projekt „Green Power Hackathon” fundacji Pierwsze Miejsca są Zawsze Wolne

Fundacja Pierwsze Miejsca są Zawsze Wolne stawia na rozwój kompetencji biznesowych i cyfrowych wśród dzieci i młodzieży. Ponieważ współczesny system edukacji nie nadąża za zmianami na rynku pracy niezbędne jest aktywne wsparcie młodych talentów poprzez angażowanie ich w aktywności, które stawiają na kontakt z nowymi technologiami, sztuką autoprezentacji czy kreowaniem pomysłów.  

Fundacja realizuje z powodzeniem startupowe wydarzenia dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. Flagowym eventem fundacji jest Startup Weekend Kids (na licencji Techstars) –  warsztaty, które łączą pokolenia, uczą partnerskiej współpracy, inspirują młodzież (10-18l.) do nauki cyfrowych kompetencji, rozbudzają ducha przedsiębiorczości, pobudzają do kreatywności i zaradności w realizacji projektów społecznych i biznesowych, odpowiadających na potrzeby lub rozwiązujących problemy naszego świata. Cel: stworzyć startup w 3 dni. Bardzo ważną kwestią dla fundacji jest propagowanie idei realizacji startupów odpowiedzialnych społecznie.

Wierzę, że Green Power Hackathon pozwoli przyczynić się do poprawy jakości klimatu naszej planety. Wierzę też w naszą młodzież, bo ,,czym skorupka za młodu nasiąknie, tym lepsze startupy zrobi”

Krzysztof Gontarek - współautor, wraz z synem Krystianem Gontarkiem, książki  ,,Gotowi na zabawę w biznes? Startup!"

 

 

Linki do kanałów fundacji:

Opis projektu

Wierzymy, że to właśnie młodzież może przyczynić się do poprawy jakości klimatu naszej planety.

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Według najnowszego rocznego sprawozdania EEA dotyczącego jakości powietrza, większość mieszkańców europejskich miast nadal narażona jest na poziom zanieczyszczenia powietrza uznawany za szkodliwy przez Światową Organizację Zdrowia. Natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom ma kluczowe znaczenie dla nas wszystkich. Czy nie powinniśmy działać już teraz? GREEN POWER HACKATHON (GPH), to odpowiedź na problemy środowiskowe, wydarzenie które dedykujemy młodzieży, bo wierzymy że młodość potrafi zdziałać najwięcej. GPH to dwudniowy hackathon którego celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i biznesowych rozwiązujących problemy w dziedzinie ochrony środowiska. Przewidywana tematyka projektów:  gospodarka odpadami, ograniczenie emisji CO2, wsparcie elektromobilności, edukacja środowiskowa itp. Z wyłonioną grupą młodzieży będą współpracować dorośli programiści i graficy. Przyjmie się następujące wskaźniki oceny projektów: wpływ na środowisko, pomysł na innowacje, dojrzałość techniczna, pomysł na biznes. Jury oceniające będzie składać się z zaproszonych przedstawicieli dojrzałych firm technologicznych, przedstawicieli urzędów miasta, osób które na co dzień pracują na rzecz ochrony środowiska. W końcowej fazie zostaną wyłonione i nagrodzone trzy najlepsze projekty.

Dodatkowo planuje się również opracowanie i wydanie publikacji będącej przewodnikiem dla młodzieży, w tematyce  hackathonu z uwzględnieniem tematyki dot. startupów odpowiedzialnych społecznie, zjawiska sharing economy oraz informacji nt. innowacji technologicznych w dziedzinie ochrony klimatu. Publikacja (druk) będzie przekazana uczestnikom oraz wybranym szkołom na licencji creative commons. Z publikacji będą mogli korzystać zarówno nauczyciele przedsiębiorczości, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, a przede wszystkim uczniowie. Część publikacji otrzymają przedstawiciel instytucji otoczenia biznesu oraz media. Publikacja będzie również opracowana w formie elektronicznej i dostępna dla każdego.

Prosimy Was o głosy na Green Power Hackathon, bo wiecie ,,czym skorupka za młodu nasiąknie, tym lepsze startupy zrobi ” 🙂