Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Inkluzywna bankowość – wstęp

  • 8 wzrost gospodarczy i godna praca
Inne wytyczne:

Jednym z filarów strategii Responsible Banking jest inkluzywna bankowość. Jak ją realizujemy?

Inkluzywna bankowośćWłączamy osoby zagrożone wykluczeniem w bankowanie. Edukujemy lokalne społeczności i wspieramy kształcenie ustawiczne.
Cele (Dobra jakość edukacji, Równość płci, Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Partnerstwa na rzecz celów, Wzrost gospodarczy i godna praca)Bank dla wszystkich, Bank dla osób z różnymi potrzebami, Edukacja finansowa na każdym etapie