Odpowiedzialny Biznes
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Każdy człowiek się liczy, każda decyzja ma znaczenie

Aktualności

Zdobądź finansowanie na realizację projektu!

Znasz Cele Zrównoważonego Rozwoju? Masz pomysł, jak Twoja organizacja mogłaby przyczynić się do ich realizacji? Jeśli tak, już teraz zgłoś ją do konkursu organizowanego przez Santander Bank Polska i Fundację Santander Bank Polska. Możesz wygrać nawet do 30 tysięcy złotych na realizację autorskiego projektu!

Nie zwlekaj, na zgłoszenia czekamy do 12 listopada 2018 r do godziny 12:00

Zgłoś projekt!

Cel 3

Zapewnienie wszystkim ludziom, w każdym wieku, zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu.

Cel 4

Zapewnienie wszystkim równego dostępu do powszechnej i wystandaryzowanej edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie.

Cel 5

Zagwarantowanie równości płci oraz wspieranie możliwości rozwoju i aktywności kobiet oraz dziewcząt.

Cel 8

Promocja trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich.

Cel 9

Budowa trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieranie zrównoważonego przemysłu oraz rozwijanie innowacyjności.

Cel 11

Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

Cel 13

Natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom.

Cel 17

Wzmocnienie środków wdrażania i ożywiania globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.